Početna stranica » sveta pričest

sveta pričest

Euharistija je korijen i stožer kršćanske zajednice, vodi na djela ljubavi, misijsku i apostolsku djelatnost (Presbyterorum ordinis – dekret o …

Kako bi se moglo razumjeti, barem u nekoj mjeri, značenje i dubinu sakramenta svete pričesti, koja je jedan od naziva …