Početna stranica » sakramenti

sakramenti

Euharistija je korijen i stožer kršćanske zajednice, vodi na djela ljubavi, misijsku i apostolsku djelatnost (Presbyterorum ordinis – dekret o …

Nakon pretvorbe, živi Isus je prisutan pod prilikama kruha i vina kao pravi Bog i pravi čovjek. Zato je euharistija …

Kako bi se moglo razumjeti, barem u nekoj mjeri, značenje i dubinu sakramenta svete pričesti, koja je jedan od naziva …

Slavni brazilski nogometaš Ronaldo Luís Nazario da Lima, poznatiji kao „originalni” Ronaldo, u svojoj je 47. godini primio krštenje u …

Za vjernički puk nauk o Crkvi kao sakramentu je uglavnom nepoznat iako je bremenit značenjem i ima veliku važnost. Drugi …

U današnjem sustavnom rušenju morala sve se više iskrivljuje i gubi kršćansko shvaćanje obitelji. Tako se zaboravlja da je brak …