revija

Godina dana je prošla od napada Rusije na Ukrajinu, od događaja koji je u trenutku promijenio sliku Europe udarivši na …

Četvrta kitica Himna govori o djelovanju Duha u pojedinom vjerniku. Dok prva kitica ističe kako Duh stvara i uređuje svemir, …