kultura

U novije vrijeme svjedoci smo odbacivanja ili nijekanja onoga što pripada zapadnoj kulturi, civilizaciji, tradiciji, religiji… Novost je da te …

„Đuro Seder”, jednostavni je naziv izložbe njegovih djela u galeriji Zelenih i plavih Sesveta koju su 5. travnja 2023. otvorili Sederova …