kenija

Fra Miro Babić je svećenik franjevac Bosne Srebrene i član Provincije sv. Franje u istočnoj Africi. Rođen je 25. veljače …

Ukoliko shvatimo kako misija ili poslanje Crkve ima svoje ishodište u trojstvenoj dogmi, utoliko je jasnije da je ono Božji …