karizma

Ukoliko shvatimo kako misija ili poslanje Crkve ima svoje ishodište u trojstvenoj dogmi, utoliko je jasnije da je ono Božji …