Početna stranica » Spol kompjutera

Spol kompjutera

185 pregleda

Profesorica španjolskog je objašnjavala svojim studentima, da španjolski, za razliku od engleskog, razlikuje rod za zajedničke imenice, te da sve postoji kao ženski i muški rod.

Na primjer, kuća je ženskog roda: ‘la casa’, a ‘olovka’ je zato muškog roda: ‘el lapiz’.

Studenti su pitali kojeg je roda kompjutor.

Umjesto da im odgovori, profesorica ih je podijelila u dvije grupe, mušku i žensku i zatražila od njih da se opredijele pripada li ‘computer’ ženskom ili muškom rodu. Svaka je grupa dobila zadatak da sa četiri razloga obrazloži svoje opredjeljenje.

Muškarci su odlučili da ‘computer’ mora definitivno biti ženskog roda (‘la computadora’), jer:

1. Nitko osim njihovog tvorca ne razumije njihovu unutarnju logiku;

2. Originalni jezik koji koristi za komunikaciju s drugim kompjutorima je potpuno nekompatibilan za sve ostale;

3. Najmanje greške pohranjuju se daleko u memoriju za eventualno kasnije prisjećanje;

4. Onoga momenta kada se vežeš za jednog, nađeš se u situaciji da trošiš pola svojih prihoda za njihove potrebe i dodatke.

 

(A OVO JE JOŠ BOLJE!)

Ženska grupa je zato zaključila da kompjutor mora biti muškog roda (‘el computador’), jer:

1. Da bi bilo ikakve koristi od njega, moraš ga startati;

2. Raspolažu s ogromnim brojem podataka ali ne mogu samostalno razmišljati;

3. Osmišljeni su da rješavaju probleme, ali polovinu vremena oni sami predstavljaju problem;

4. Čim se vežeš za jednog, otkriješ da bi dobila nov, napredniji model da si samo malo duže pričekala.