Početna stranica » Osobni podaci

Osobni podaci

98 pregleda

Danas se obilježava Europski dan zaštite osobnih podataka. U nastavku pročitajte što je važno znati kako bismo zaštiti svoje podatke.

Europski dan zaštite osobnih podataka obilježava se 28. siječnja svake godine, a prvi put je obilježen 2007. godine. Izvan granica Europe koristi se naziv Privacy day. Vijeće Europe je 2006. godine odredilo promoviranje zaštite osobnih podataka na spomenuti datum koji predstavlja datum godišnjice potpisivanja Konvencije Vijeća Europe o zašiti osoba u pogledu automatizirane obrade osobnih podataka. Ova je konvencija već više od 30 godina temelj zaštite osobnih podataka u Europi, ali i šire, a njezina glavna svrha je jamčenje prava na privatnost svake fizičke osobe u pogledu automatizirane obrade osobnih podataka u svakoj državi potpisnici.

Primarni cilj obilježavanja Europskoga dana zaštite osobnih podataka jest poticati upoznavanje europskih građana sa svojim pravima i obvezama na polju zaštite osobnih podataka kako bi mogli steći saznanja o ovom ljudskom pravu koje se, iako manje poznato, oduvijek nalazilo u svakodnevnom životu, a ima izravan dodir s većinom naših svakodnevnih radnji i aktivnosti.

Važno je znati i naglasiti da pitanje zaštite osobnih podataka nikada nije bilo toliko aktualno i značajno kao danas, budući da su naši osobni podaci svugdje dostupni – na radnome mjestu, u doticaju su s javnim vlastima, dostupni su zdravstvu, prilikom nabave dobara i usluga, na internetu, u školama, na fakultetima i mnogim drugim mjestima. Usprkos važnosti osobnih podataka, europski građani u većini slučajeva nisu upoznati sa zaštitom osobnih podataka i njihovim pravima. Zbog prethodno navedenih razloga, obilježavanje ovoga dana postaje sve važnije i opravdanije jer ima važan cilj – upoznati građane s razlozima i načinima prikupljanja i obrade njihovih osobnih podataka, ali isto tako i upoznati ih s njihovim pravima i obvezama.

Svjedoci smo velikih promjena koje je prouzrokovala globalizacija i tehnološki napredak, osobito u informatičkom i digitalnom svijetu. U tom procesu globalizacije informacije ne poznaju granice pa je teško osigurati ravnotežu između privatnosti i sigurnosti podržavajući slobodan pristup informacijama i zaštiti osobnih podataka.

Od početka obilježavanja Dana zaštite osobnih podataka sve više je raslo i zanimanje građana o ovome pitanju. Istraživanja su tako pokazala da ih najviše zanima kako se zaštiti, kome mogu slobodno dati osobne podatke, te gdje se kriju najveće opasnosti. Posebno su zanimanje pokazali roditelji za svoju djecu, a njima je skrenuta pozornost na brigu oko osobnih podataka i privatnosti djece i maloljetnika pogotovu kada su u pitanju internet i društvene mreže.

Različite opasnosti

Društvena mreža – engl. social network – je izraz za oblik ljudske interakcije pri kojoj se putem postojećih poznanika upoznaju nove osobe radi ostvarivanja društvenih ili poslovnih kontakata. Korisnici društvenih mreža otkrivaju osobne informacije radi ostvarivanja novih poznanstava zanemarujući činjenicu da se na taj način izlažu opasnostima poput krađe identiteta, nanošenja štete, otkrivanja povjerljivih informacija i slično. Svaki korisnik ima mogućnost upravljanja količinom otkrivenih osobnih podataka, pa je vrlo važno procijeniti koje je podatke sigurno otkriti.

Spomenimo kako se veliki broj sigurnosnih incidenata na društvenim mrežama dogodio zbog neprikladne zaštite društvenih mreža, sigurnosnih propusta u korištenim tehnologijama, ali jednako tako i zbog nepažnje korisnika.

Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini već duži niz godina organizira različite aktivnosti prigodom obilježavanja Dana zaštite osobnih podataka kao što su: Dani otvorenih vrata, edukativna predavanja o zaštiti osobnih podataka.

Konvencija 108 za zaštitu osoba u pogledu automatizirane obrade podataka svim zemljama je otvorena za potpisivanje 28. siječnja 1981. godine i do danas je jedini pravno obvezujući međunarodni instrument zaštite osobnih podataka. Konvencija je na snazi u zemljama članicama Vijeća Europe, a pristupile su joj i neke zemlje koje nisu Članice Vijeća.