Objavljeno:
27. 10. 2021. 14:45

Danas se brak tako često ismijava kao staromodan i nepotreban, ili kao nešto što se lako napušta kada se pojavi nešto „veće i bolje”. Čak i parovima koji se obvezuju poštivati ​​svoje zavjete, može biti teško zadržati plamen ljubavi.

Sveti Ivan Pavao II. veliki dio svog pastoralnog rada usmjerio je na jačanje brakova i romantičnih odnosa. Zahvaljujući svojoj perspektivi kao svećenik i kao sin ljubljenih i sretno oženjenih roditelja, znao je koliko je brak važan. Znao je da je brak temelj ljudskog društva. Znao je da svaki dio civilnog društva ima koristi od jakih i zdravih brakova. U skladu s tim, posvetio je velik dio svog pontifikata i svog pisanja i govora poticanju parova da njeguju svoje brakove.

Naravno, jedan od njegovih najvećih doprinosa na ovom području je „Teologija tijela” o kojoj se toliko pisalo i govorilo. No velik dio njegove mudrosti sadržan je u malo poznatoj drami koju je napisao – „Draguljarnica” – u kojoj je dramatizirao bitne istine koje je naučio o braku.

Primjerice, tijekom scene prosidbe u predstavi, mladić traži od svoje ljubavi da mu postane „životna suputnica”. Ova jednostavna mala fraza ima toliko dubine. Otkriva i vjernost braka, koji traje do smrti, i duh drugarstva koji je toliko važan za bračnu sreću.

Posebno je dirljiva i nezaboravna scena pred kraj predstave koja daje pouku svim supružnicima. Par u predstavi, Stefan i Anna, nakon mnogo godina braka su se ohladili jedno prema drugome. Nesretni su i više ne žele biti u braku jedno s drugim. Anna nosi svoj vjenčani prsten u draguljarnicu da ga proda. Prekida ju „slučajni sugovornik” Adam, koji kaže Ani da ju je probudio kako bi, poput mudrih djevica, mogla krenuti naprijed i susresti Zaručnika sa svojom svjetiljkom kada on dođe.

Ali kad dođe Zaručnik, to je nitko drugi nego njezin otuđeni muž Stefan. Ona kaže:

„Kad sam tada potrčala, tako puna skrivene nade,

Prema Zaručniku tako iznenada obećanom,

Vidjela sam Stefanovo lice.

Ima li takav izraz lica zbog mene?

Zašto? Zašto?”

U međuvremenu Adam komentira:

„U Zaručnikovu licu svatko od nas nalazi sličnost s licima onih s kojima nas je ljubav zaplela s ove strane života, postojanja. Svi su u njemu.”

Predstava otkriva ovu prekrasnu tajnu sretnog braka: Voleći Krista, volimo svoje supružnike. Voleći svoje supružnike, služimo Kristu i nalazimo raj na zemlji.

To je tajna braka koju otkriva sveti Ivan Pavao II. Način na koji se odnosimo prema ljudima oko nas ovdje na zemlji je način na koji se odnosimo prema Kristu. Za bračne parove to znači da je lice vašeg supružnika za vas lice Krista Zaručnika.

Izvor:
Aleteia/Svjetlo riječi