Objavljeno:
29. 05. 2020. 15:00

Pošao don Anđelko Babić na put. Sjeo u „prugu“ – kamion koji je vršio ulogu autobusa mnogo godina poslije rata. Vidio ga neki politički aktivist i zagalamio:
– Što ćeš ti, pope, u socijalističkom kamionu! Izbacio svećenika iz kamiona pa čovjek morao ići pješke.

Nakon mnogo godina vozi don Anđelko motor. Na putu ga zaustavio neki čovjek i zamolio ga da ga poveze do sljedećeg sela. Povezao ga, naravno. Putem razgovaraju vičući da nadglasaju buku motora.
– Znaš li ti, velečasni, da sam ja tebe jednom davno izbacio iz kamiona. Što ćeš reći na to?
– Mene je moja Crkva naučila da postupam ovako, a tebe tvoja organizacija da postupaš onako. Pa ti sam prosudi koja je prava, odvratio mu svećenik.

Izvor:
Svjetlo riječi 1989.