Objavljeno:
16. 07. 2021. 14:45
Mak Dizdar

Ovdje je prisutan onaj

Koji po vjernom očitovanju reče

Az esam loza istinia a otac moj je vinogradar

I vsaku rozgu na meni a ploda ne da ja ću odsjeći

Al onu koja rađa da polje bude bolje

Da slađi dar i plod veći

Čistim

Vi ste već čisti slovom istim koje vam glagoljah

Bacite zato tvari svoje u oganj ovog plama

Budite tako u meni a ja ću svakako u vama

Kao u onim što sam od iskoni koje voljag

Az esam loza

a vi ste

grozje

Izvor:
Svjetlo riječi