Početna stranica » Nova knjiga Svjetla riječi: Baštinici i taoci prošlosti

Nova knjiga Svjetla riječi: Baštinici i taoci prošlosti

65 pregleda

Ovih je dana u nakladi Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi iz tiska izašla nova knjiga pod naslovom Baštinici i taoci prošlosti autora Dubravka Lovrenovića.

Uredništvo Svjetla riječi ovom knjigom iskazuje poštovanje i zahvalu Dubravku Lovrenoviću, velikom bosanskohercegovčkom povjesničaru, na dugogodišnjoj predanoj i plodnoj suradnji u našoj reviji.

„Većinu priloga što ih je Dubravko Lovrenović objavio na stranicama Svjetla riječi nalaze se u ovoj knjizi. Prilozi u knjizi podijeljeni su vrstovno i tematski. Prva dva poglavlja zauzimaju članci koji su se pojavili u kolumnama što ih je autor kontinuirano pisao dvije godine: BiH u povijesnim prekretnicama te Bosna i srednjovjekovna Europa. Drugo je poglavlje ponijelo ponešto modificiran naslov, dok prvome odgovara izvorni naziv kolumne. Ostali su članci bili objavljeni u različitim rubrikama, u većem broju slučajeva u onima koje su rezervirane za aktualne teme i kulturne događaje; oni se nalaze u trećem, petom i šestom poglavlju, a u četvrto su smješteni intervjui. Naslovi članaka i intervjui ostali su nepromijenjeni. Radi bolje vremenske orijentacije čitatelja svakom su tekstu na njegovu kraju dometnuti mjesec i godina prvoga pojavljivanja, dok se cjelovite referencije nalaze u kronološkom popisu tekstova. Na kraju knjige nalazi se i poseban dodatak kao zasebno poglavlje sub voce ‘Prilozi’”, ističe Ladislav Tadić u predgovoru knjige.

„Zahvalu na inicijativi za priređivanje ove knjige upućujem fra Janku Ćuri, uredniku knjige i glavnom uredniku Svjetla riječi. Recenzentima fra Mili Babiću i fra Petru Jeleču zahvaljujem na poticajima i suradnji. Sasvim iznimnu zahvalu dugujem kćerima Dubravka Lovrenovića, nositeljicama njegovih autorskih prava, Lari Hedžić, Majdi Tolić, Jani Lovrenović i Sari Lovrenović na njihovu dopuštenju da knjiga bude objavljena”, ističe Tadić.

Inače, Dubravko Lovrenović rođen je 1956. godine u Jajcu, a umro 2017. u Sarajevu, povjesničar je i specijalist za povijest srednjega vijeka. Studij povijesti završio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje je doktorirao i proveo nepuni radni vijek od 1979. do 2017. godine prošavši sva nastavna zvanja do redovitoga profesora. Stručno je zvanje proširivao i usavršavao na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti i na University of Chicago kao Fulbrightov stipendist, a na Yale University radio je kao gostujući profesor. Kao član i predsjednik Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH bio je spiritus movens velikoga kulturnoga projekta – uvrštavanja stećaka koji se nalaze na tlu BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore na popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Dopisni član Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine postao je 2012. godine.

Jedinstvenu knjigu Baštinici i taoci prošlosti, po cijeni od 20 KM, poručite pozivom na broj telefona: +387/33 726 200; pišite nam na: redakcija@svjetlorijeci.ba ili nas posjetite na adresi Zagrebačka 18, Sarajevo, te u knjižarama Svjetla riječi u Vitezu i Livnu.