Početna stranica » Naučite moliti latinski

Naučite moliti latinski

639 pregleda

U mnogim europskim zemljama velik broj vjernika odlično poznaje mnoge molitve i pjesme na ovom nekad vodećem svjetskom jeziku

Gotovo dva tisućljeća Katolička crkva se u svim oblicima komunikacije s vjernicima i s Bogom služila latinskim jezikom. Danas se moli na narodnim jezicima, ali tradicija latinskog nije izumrla. Dapače, u mnogim europskim zemljama velik broj vjernika odlično poznaje mnoge molitve i pjesme na ovom nekad vodećem svjetskom jeziku. I kod nas mnogi mladi ljudi u školama uče barem osnove latinskoga. Ne bi bilo loše kada bi naučili latinski moliti najosnovnije molitve. Možda bi mogli u tome poučiti i one koji nisu imali prilike u školi učiti latinski. Evo pružamo im priliku. Donosimo ovdje tekst triju temeljnih molitava i to onako kako se piše, kako se izgovara i što to znači na hrvatskom jeziku.

Znak križa – Signum crucis

Piše se:           In nomine Patris * et Filii * et Spiritus * Sancti. * Amen.
Izgovara se:    In nómine Pátris – et Fílii – et Spíritus – Sánkti. – Amen.
Znači:              U ime Oca – i Sina – i Duha – Svetoga. – Amen.

Oče naš – Pater noster

Piše se:           Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum,
Izgovara se:      Páter nóster, kvi es in célis, sanktificétur nómen túum,
Znači:              Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje,
Piše se:           adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra.
Izgovara se:    advéniat régnum túum, fíat volúntas túa síkut in célo et in téra.
Znači:              dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
Piše se:           Panem nostrum quotidianum da nobis hodie
Izgovara se:    Pánem nóstrum kvotidiánum dá nóbis hódie
Znači:              Kruh naš svagdanji daj nam danas
Piše se:           et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
Izgovara se:    et dimíte nóbis débita nóstra sícut et nós dimítimus debitóribus nóstris,
Znači:             i otpusti nama duge naše kao-što i mu otpuštamo dužnicima našim,
Piše se:           et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Izgovara se:    et né nós indúkas in tentaciónem, sed líbera nós a málo.
Znači:             i ne nas uved  u napast, nego izbavi nas od zla.

Zdravo Marijo – Ave Maria

Piše se:            Ave Maria, gratia plaena, Dominus tecum,
Izgovara se:    Áve María, grácija pléna, Dóminus tékum,
Znači:              Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom.
Piše se:           benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Izgovara se:    benedíkta tú in muliéribus et benedíktus frúktus véntris túi, Jézus.
Znači:             blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Piše se:           Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus
Izgovara se:    Sánkta María, máter Déi, óra pro nóbis pekatóribus
Znači:              Sveta Marijo, majko Božja, moli za nas grešnike
Piše se:           nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Izgovara se:    núnk et in hóra mórtis nóstre. Amen.
Znači:              sada i na času smrti naše. Amen.

Slava Ocu – Gloria Patri

Piše se:           Gloria Patri et Fillio et Spiritui Sancto
Izgovara se:    Glórija Pátri et Fílio et Spirítui Sánkto
Znači:              Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu
Piše se:            sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula seculorum. Amen.
Izgovara se:    síkut érat in princípio, et núnk et sémper et in sékula sekulórum. Amen.
Znači:             kao što bijaše na početku (tako) i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.