Marija

196 pregleda

Marijo, ja u tebi gledam svoju majku

i svaku majku

I ja mislim često

na onaj bol u tvom licu što se javi

kad tvoj se porod stade odvraćat od tebe

 

Ja znadem da si gledajući gdje ga gubiš

poželjela da nikada ga ni rodila nisi

i da je vječno pod srcem ti ostô

 

I znadem i to da si u čas raspinjanja

više htjela život sina pokraj sebe

no mrtvog Boga

 

I da si na koncu

svih muka i svih boli vidjela svoj poziv službenice

i smjerno prignula se pred zakonom koji tako hoće