Baštinici i taoci prošlosti

Dubravko Lovrenović

Nakladnik:

FMC Svjetlo riječi

ISBN:

978-9958-24-072-0

Godina izdanja:

2019.

Uvez:

meki

Broj stranica:

271

Dimenzije:

14,5 x 20,5 cm

Jezik:

hrvatski

Jezik izvornika:

Prevoditelj:

Cijena:

20,00 KM

Naruči telefonom:

+387/33 726 200
Opis:

Uredništvo Svjetla riječi ovom knjigom iskazuje poštovanje i zahvalu Dubravku Lovrenoviću, velikom bosanskohercegovčkom povjesničaru, na dugogodišnjoj predanoj i plodnoj suradnji u našoj reviji. Većinu priloga što ih je Dubravko Lovrenović objavio na stranicama Svjetla riječi nalaze se u ovoj knjizi. Prilozi u knjizi podijeljeni su vrstovno i tematski. Prva dva poglavlja zauzimaju članci koji su se pojavili u kolumnama što ih je autor kontinuirano pisao dvije godine: BiH u povijesnim prekretnicama te Bosna i srednjovjekovna Europa. Drugo je poglavlje ponijelo ponešto modificiran naslov, dok prvome odgovara izvorni naziv kolumne. Ostali su članci bili objavljeni u različitim rubrikama, u većem broju slučajeva u onima koje su rezervirane za aktualne teme i kulturne događaje; oni se nalaze u trećem, petom i šestom poglavlju, a u četvrto su smješteni intervjui. Naslovi članaka i intervjui ostali su nepromijenjeni. Radi bolje vremenske orijentacije čitatelja svakom su tekstu na njegovu kraju dometnuti mjesec i godina prvoga pojavljivanja, dok se cjelovite referencije nalaze u kronološkom popisu tekstova. Na kraju knjige nalazi se i poseban dodatak kao zasebno poglavlje sub voce "Prilozi”.

Knjiga Baštinici i taoci prošlosti napisana je na 271 stranici u dimenzijama 14,5 x 20,5 cm. Grafičko oblikovanje uredio je Lorko Kalaš, dok su recenzenti bili Mile Babić i Petar Jeleč.

Biografija pisca:

Dubravko Lovrenović rođen je 1956. godine u Jajcu, a umro 2017. u Sarajevu, povjesničar je i specijalist za povijest srednjega vijeka. Studij povijesti završio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje je doktorirao i proveo nepuni radni vijek od 1979. do 2017. godine prošavši sva nastavna zvanja do redovitoga profesora. Stručno je zvanje proširivao i usavršavao na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti i na University of Chicago kao Fulbrightov stipendist, a na Yale University radio je kao gostujući profesor. Kao član i predsjednik Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH bio je spiritus movens velikoga kulturnoga projekta – uvrštavanja stećaka koji se nalaze na tlu BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore na popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Dopisni član Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine postao je 2012. godine.

Koauator je u dvjema sintezama povijesti BiH i fotomonografije JajceSredište i margina povijesti i ljepote (Jajce, 2008.) Autor je knjiga: Na klizištu povijesti (sveta kruna ugarska i sveta kruna bosanska) 1387-1463 (Zagreb - Sarajevo 2006), Povijest est magistra vitae. O vladavini prostora nad vremenom (Sarajevo 2008), Sirat-ćuprija fra Ante Kneževića (Sarajevo 2008), Stećci. Bosansko i humsko mramorje srednjega vijeka (Sarajevo 2009; II. dopunjeno izdanje: Sarajevo 2010; Zagreb 2013; Medieval Tombstones and Graveyards of Bosnia and Hum, Sarajevo 2010); Bosanska kvadratura kruga (Sarajevo - Zagreb 2012.)

Vaša košarica je prazna.
JOŠ IZ KATEGORIJE: Povijest