20. 11. 2018. 11:26 | Riječ o Bibliji
Drugo blaženstvo u Govoru na gori glasi “Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!“ (Mt 5,4). Kao i u prvome blaženstvu, i ovdje je nedostatak uzrok... ›› Opširnije
12. 10. 2018. 09:42 | Riječ o Bibliji
Važan je ovaj veliki broj da bi se mogla razumjeti i važnost one trojice koji su postavljeni kao pročelnici tim satrapima, a jedan je od tih... ›› Opširnije
22. 09. 2018. 09:43 | Riječ o Bibliji
Školstvo, tj. poučavanje i prenošenje znanja i iskustava na mlađe generacije je potrebno da bi mlađi mogli učiti na iskustvu starijih. Ovu zadaću... ›› Opširnije
30. 08. 2018. 11:29 | Riječ o Bibliji
Glavni likovi knjige su Tobit, njegov sin Tobija, Tobitova žena Ana i Tobijina žena Sara te njezin otac Raguel. Na koncu se pojavljuje i anđeo Rafael... ›› Opširnije
02. 08. 2018. 11:37 | Riječ o Bibliji
Prema biblijskom izvještaju u početak željeznoga doba (oko 1200. pr. Kr.) trebalo bi smjestiti dolazak Izraelaca u Kanaan, ali nema arheoloških... ›› Opširnije
10. 07. 2018. 10:17 | Riječ o Bibliji
Zbog toga osobito dobiva na značaju Heb 7,20-22, gdje se govori o Isusu kao o svećeniku drukčijem od svećenikâ Staroga zavjeta te se kaže da je on... ›› Opširnije
27. 06. 2018. 09:12 | Riječ o Bibliji
Čini se kao da slušamo pouke bilo kojega drevnog istočnoga mudraca koji čak nije nužno niti trebao biti vjernik. Ipak, da bi se razumjelo što to... ›› Opširnije
27. 04. 2018. 11:48 | Riječ o Bibliji
Da je čovjek stvoren na sliku Božju, jedna je od onih istina vjere koja nam je svima dobro poznata a da je nikada ne uspijevamo do kraja izreći niti... ›› Opširnije
10. 04. 2018. 09:14 | Riječ o Bibliji
Tako Jeremija piše i: „Vratite se, dakle, svaki sa svoga zlog puta i popravite svoje putove i svoja djela” (Jr 18,11). Slično govori i u nastavku: „... ›› Opširnije
27. 02. 2018. 12:30 | Riječ o Bibliji
O tome izvješćuje sâm Pavao kad u Poslanici Galaćanima piše: „Kad Kefa – Pavao misli pritom na Petra – stiže u Antiohiju, u lice mu se usprotivih jer... ›› Opširnije
05. 02. 2018. 09:31 | Riječ o Bibliji
Za izgradnju kuće biblijski ljudi koristili su različite materijale. Ovdje govorimo o izgradnji jedne tipično židovske kuće. Za drvenu građu... ›› Opširnije

Stranice

U novom broju pročitajte: