06. 10. 2018. 09:43 | Naša baština
Franjevci su oduvijek bili poznati po svom kulturnom djelovanju, koje je uključivalo i kolekcionarstvo te brigu o prikupljenim predmetima. Jedan od... ›› Opširnije
05. 10. 2018. 08:45 | Naša baština
Selo je po definiciji osnovno naselje u kojemu se stanovnici pretežno bave obradom zemlje. Nekada se i živjelo gotovo isključivo od poljoprivrede i... ›› Opširnije
03. 10. 2018. 09:00 | Naša baština
Kroz povijest krš­ćanske umjetnosti karakteristična je upotreba simbola – ikonografskog preslikavanja riječi u sliku, koji su se prilagođavali... ›› Opširnije
23. 09. 2018. 09:35 | Naša baština
Ostaci bazilike vidljivi su na desnoj obali rijeke Stavnje, gdje je ovaj, danas, nacionalni spomenik kulture BiH kao važan svjedok jednog vremena u... ›› Opširnije
21. 09. 2018. 10:31 | Naša baština
U srcu Hercegovine, sjeverozapadno od Mostara, nalaze se ostaci još jednog bisera kasnoantičke sakralne arhitekture u našoj zemlji. Jednobrodna... ›› Opširnije
17. 09. 2018. 08:54 | Naša baština
Prve podatke o ranokrš­ćanskoj bazilici iz Bilimiš­ća u Zenici 1892. godine donosi Ćiro Truhelka na osnovu prvih arheoloških iskopavanja koja su... ›› Opširnije
11. 09. 2018. 10:00 | Naša baština
Mnoge molitve nose vidljivu pouku kojom se sugerira norma ponašanja te imaju prvorazredno pedagoško značenje: treba poštivati Boga i moliti svece,... ›› Opširnije
29. 08. 2018. 08:59 | Naša baština
Brisbane je najveći i najnaseljeniji grad u australskoj državi Queensland, a treći je po veličini u cijeloj Australiji. Ima suptropsku klimu te je... ›› Opširnije
03. 08. 2018. 10:57 | Naša baština
U specifičnosti regionalnoga identiteta Duvnjaci ubrajaju govor (jedni kažu iša', doša', a drugi išao, došao) i tri načina tradicijskoga odijevanja:... ›› Opširnije
30. 06. 2017. 12:38 | Naša baština
Krznari su proizvodili ćurkove (toplu odjeću), a sarači (sedlari) su proizvodili sedla. Uglavnom su se koristile dvije vrste sedala: oni od drveta (... ›› Opširnije
02. 07. 2018. 15:13 | Naša baština
Za otomanske vlade bili su Turci neupućeni u vjerski život katolika, a kako su često fratre sumnjičili i globili, da imaju dogovor sa „Rim-Papom“ ili... ›› Opširnije

Stranice

U novom broju pročitajte: