28. 07. 2018. 10:10 | Misli i zapažanja
Plaćanje računa u hotelu može biti kao lutrija ako se ne raspitate na vrijeme što se sve plaća. To osobito vrijedi ako idete u resorte u kojima je... ›› Opširnije
25. 07. 2018. 08:20 | Misli i zapažanja
U svojoj izvrsnoj knjizi Civilizacija K. Clark piše: „Zapravo se ona jedva provukla”, a mi „kao nasljednici Grčke i Rima, jedva jedvice umaknuli”.... ›› Opširnije
20. 07. 2018. 08:39 | Misli i zapažanja
Kada su džudije htjeli raspeti Isusa, on se skrio pod jednu vrbu. No oni su ga ipak pronašli i raspeli na križ iako je vrba spustila svoje grane... ›› Opširnije
19. 07. 2018. 19:33 | Misli i zapažanja
Kako se to nije dogodilo, nameće se sam od sebe zaključak kako u stvarnosti postoje dva paralelna entiteta: onaj narodni i onaj politički i oni jedan... ›› Opširnije
22. 07. 2018. 10:10 | Misli i zapažanja
U sjeni toga pitanja koje mi neku večer postavi jedan prijatelj, u mom sjećanju izroni bezbrižni dječak od petnaestak godina koji se s neopisivom... ›› Opširnije
28. 06. 2018. 11:41 | Misli i zapažanja
Odrastao sam u jednom prirodnom okolišu. Na selu. Čuvao sam krave, konje, ponekad i ovce. Imao sam priliku iako nesvjesno doživljavati prirodu iz... ›› Opširnije
03. 08. 2018. 08:06 | Misli i zapažanja
Već ovakav naslov članka može kod čitatelja izazvati nedoumice i pitanja. Pa zar ostali ljudi nemaju dušu? Istina je da svi ljudi imaju dušu, ali svi... ›› Opširnije
23. 06. 2018. 08:50 | Misli i zapažanja
Jedan novinar sarajevske Srpske riječi (Savo Skarić) nazvao ih je „kuferašima”, stranim uljezima,  došljacima.  Doduše,  kad tumači tu... ›› Opširnije
17. 06. 2018. 08:32 | Misli i zapažanja
Ostanak kod kuće, odlazak na more ili na neko putovanje, rijetko kojoj ženi može biti opuštajući u ljetnom periodu, osobito ako imaju malu djecu.... ›› Opširnije
15. 06. 2018. 09:31 | Misli i zapažanja
To je toliko puta ponovljeno da hrvatski političari sasvim sigurno već sve znaju i jedino im preostaje donijeti konačnu odluku i razriješiti dilemu... ›› Opširnije
11. 06. 2018. 12:55 | Misli i zapažanja
Postoji u katoličkom crkvenom pravu stara odredba po kojoj nitko ne može legalno upotrebljavati pridjev „katolički“ ako za to nije dobio izričitu... ›› Opširnije

Stranice