Početna stranica » HKM Traunreut: Pedesetogodišnja ustrajnost u kršćanskom životu

HKM Traunreut: Pedesetogodišnja ustrajnost u kršćanskom životu

452 pregleda

Ova hrvatska katolička župa okuplja katolike hrvatskoga naroda njegujući zajedništvo svih oblika. Čuvajući hrvatsku duhovnu, kulturnu i nacionalnu samosvijest i ujedno otvorenost za druge i drukčije, ova zajednica je u vremenu svoga pedesetogodišnjega hoda postala prepoznatljiva ne samo u gradu Traunreutu gdje joj je sjedište nego i u svim okolnim gradovima gdje se redovito slave sv. mise

Hrvatska katolička župa sv. Leopolda Bogdana Mandića Traunreut prva je hrvatska župa na ulazu u Njemačku iz Austrije od pravca Salzburga. Voditelj župe od 2015. je fra Vislav Krijan, franjevac Provincije Sv. Križa – Bosne Srebrene. Pastoralni suradnik je g. Josip Vrdoljak, a tajnica je gospođa Ivanka Ivanešić.

Zemljopisni položaj i nastanak župe Traunreut

Župa danas broji oko 6000 vjernika i smještena je u jugoistočnom dijelu gornje Bavarske. Obuhvaća dijelove dviju biskupija, München-Freising i Passau. Najveći dio župe nalazi se na teritoriju biskupije München-Freising. Sjeverni dio zahvaća dio biskupije Passau. U tom dijelu nalazi se veliko Gospino svetište – Altötting. Nedaleko je i rodno mjesto pape Benedikta XVI. – Marktl am Inn. Tu je smješten i stari dvorac Burghausen, najduži dvorac u Europi – 1046 m. Cijelo ovo područje jedno je od najljepših u Njemačkoj. Njegove prirodne ljepote tijekom cijele godine privlače mnoštvo posjetitelja.

U prošlom stoljeću u dva navrata u većem broju dolaze u ove predjele hrvatski vjernici. Domovinska Crkva brinula se za njih i ovdje im stvarala uvjete za vjerski život. Slala im je svećenike iz domovine i podržavala osnivanje novih misija. U tom ozračju nastala je i Hrvatska katolička misija Traunreut. Od 2014. misija se službeno zove Hrvatska katolička župa Traunreut, koja je 2015. svečano posvećena sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću. Tada je blagoslovljen i kip sv. Leopolda s njegovim moćima. Dio kosti toga hrvatskoga sveca župi je darovao kotorski biskup mons. Ilija Janjić. Hrvatska katolička župa Traunreut ove godine slavi 50 godina postojanja.

Dolazak hrvatskih vjernika u Bavarsku odvijao se u dva vala. Pred kraj Drugoga svjetskog rata i u neposrednom poratnom razdoblju dolaze u Bavarsku prvi put u većem broju pripadnici hrvatskoga naroda. Dolaze kao ratni prognanici i izbjeglice.

Drugi veliki dolazak hrvatskih vjernika u Bavarsku započinje šezdesetih godina a vrhunac dostiže početkom sedamdesetih godina kada dolaze uglavnom kao radnici. Godine 1998. sklopljeno je prijateljstvo gradova između grada Virovitice i grada Traunreuta.

Zbog duhovnih potreba hrvatskih vjernika, koje su na području minhenske nadbiskupije svakim danom bivale sve veće, godine 1973. naddušobrižnički ured iz Frankfurta upućuje molbu minhenskoj nadbiskupiji za osnivanje novih misija. Tada je zatraženo i osnivanje Hrvatske katoličke misije u Traunreutu.

Zbog duhovnih potreba hrvatskih vjernika, koje su na području minhenske nadbiskupije svakim danom bivale sve veće, godine 1973. naddušobrižnički ured iz Frankfurta upućuje molbu minhenskoj nadbiskupiji za osnivanje novih misija

Dokumentom ordinarijata nadbiskupije München-Freising od 12. rujna 1973. utemeljena je „Hrvatska katolička misija Traunreut”. Grad Traunreut izabran je za sjedište misije jer je u njemu živio najveći broj hrvatskih vjernika. Prvim voditeljem HKM Traunreut imenovan je fra Berislav Nikić. Fra Berislava je 1975. godine naslijedio vlč. Anton Mrakovčić, svećenik Krčke biskupije. Nakon odlaska vlč. Antona, službu voditelja HKM Traunreut je 1991. preuzeo njegov subrat iz Krčke biskupije, vlč. Mladen Mrakovčić, a za voditelja misije 2000. dolazi fra Mogomir Kikić, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Fra Mogomira je 2014. naslijedio fra Pavo Filipović, a od 2015. do danas misiju vodi fra Vislav Krijan.

HKŽ Traunreut danas obuhvaća šest dekanata. Položaj župe na granici s Austrijom i njezina relativna blizina domovini ima za posljedicu odlazak velikoga broj vjernika za vrijeme Božića, Uskrsa, Duhova i drugih blagdana u domovinu, kada u Bavarskoj nema nastave u školama. S druge strane, ta blizina je povećala dolazak naših ljudi u ove krajeve otkako je Republika Hrvatska postala članica Europske unije, tj. otkako hrvatski državljani mogu bez prethodnih dozvola tražiti posao u Njemačkoj.

Misna slavlja i druge pastoralne aktivnosti

Hrvatska katolička župa Traunreut je u usporedbi sa znatno većim župama s kojima graniči, Salzburg u Austriji te Rosenheim, München i Freising u Bavarskoj, relativno mala župa gledano po broju vjernika. Međutim, površinom i udaljenošću četiri filijale u kojima se redovito slave svete mise, ona je itekako zahtjevna. Mise se na hrvatskom jeziku subotom i nedjeljom redovito slave na pet mjesta. Nedjeljom u župnoj crkvi Presvetoga Otkupitelja u Traunreutu, u župnoj crkvi Marijina Uznesenja u Grassau, u župnoj crkvi sv. Zenona u Bad Reichenhallu i u župnoj crkvi sv. Ruperta u Freilassingu. Subotom se misa služi u župnoj crkvi Naše Drage Gospe u Burghausenu. Dodatna poteškoća je činjenica da hrvatska zajednica, iako brojna i s puno mladih i djece, u svim tim gradovima tj. župama ima status „gosta”. To znači da termine za mise, ispovijedi i druge pastoralne aktivnosti treba uskladiti s lokalnom njemačkom župnom zajednicom, a ona, iako malobrojnija i uglavnom sastavljena od starijih vjernika, gotovo uvijek ima prednost. Unatoč tome, treba istaknuti da je suradnja i redoviti kontakti s mjesnim njemačkim župnicima vrlo dobra. U tom duhu se nekoliko puta godišnje upriliči zajedničko misno slavlje s lokalnom njemačkom župnom zajednicom, npr. uz svetkovinu Tijelova ili druge prigodne svečanosti.

Župa je prostorije u kojima i sada djeluje dobila krajem 2001. To su prostorije u Kantstr. 12 u Traunreutu koje se nalaze u prizemlju stambene zgrade i kao takve ne zadovoljavaju u potpunosti današnje potrebe župne zajednice. Postoji jedna veća prostorija u kojoj se odvijaju gotovo sve aktivnosti. Kapelica i druge pokrajnje prostorije su male. U kapelici se vjernici rado sastaju na krunicu i misna slavlja (srijedom), na križni put (u korizmeno vrijeme), na svibanjske i listopadske pobožnosti, na pobožnost trinaest utoraka sv. Anti i na druga prigodna liturgijska slavlja. U vremenu došašća i korizme redovito se organiziraju ispovijedi za sve vjernike uz sudjelovanje svećenika iz drugih hrvatskih župa Bavarske i susjedne Austrije.

Na području župe postoji i organizirana Hrvatska dopunska škola i to u Traunreutu, Burghausenu i Mühldorfu. Hrvatsku djecu okupljaju i poučavaju o hrvatskoj povijesti i kulturi te gramatici i pravopisu dvije hrvatske učiteljice

U sklopu pastoralne djelatnosti prioritet svakako ima dijeljenje sakramenata, tj. slavljenje mise u središnjici i po filijalama, zatim podjeljivanje sakramenta krštenja, ženidbe i bolesničkoga pomazanja. U župi se svake godine organizira prva pričest, obično za sve prvopričesnike u središnjici u Traunreutu, ali katkada, ovisno o broju djece, i u nekoj od filijala. Sakrament potvrde se u župi na hrvatskome jeziku organizira svake druge godine. Za tu prigodu su iz domovina bili pozivani i dolazili hrvatski biskupi, 2016. vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić, 2018. pomoćni biskup banjolučki fra Marko Semren, a 2020. je zbog proglašene pandemije, i uz dopuštenje mjesnoga ordinarija iz Münchena, sv. potvrdu za 22 krizmanika podijelio župnik fra Vislav.

Značajnu ulogu u kreiranju pastoralnoga života župe ima i župno pastoralno vijeće koje se u zadnjem sazivu na mandat od četiri godine sastoji od 24 člana. Vijeće se sastaje na redovite sjednice svaka dva do tri mjeseca te stvara pastoralni plan i program kojim se promiče aktivnije okupljanje svih članova župne zajednice i njihov angažman u svakodnevnom životu župe. Župa izdaje mjesečni „Liturgijsko-pastoralni listić” u kojem su aktualne informacije o misnim slavljima i svim drugim župnim aktivnostima.

Ostale aktivnosti u sklopu župe

Veliku ulogu u organiziranju misnih i drugih slavlja u župi, posebno liturgijskoga pjevanja, ima dugogodišnji pastoralni suradnik, gospodin Josip Vrdoljak. On, naime, svojim pjevanjem i sviranjem gitare i drugih instrumenata, glazbeno obogaćuje i osmišljava sva slavlja. Pri tome okuplja i druge nadarene članove zajednice, tako da svaka filijala ima grupu mladih koji skupa s njime sviraju i pjevaju. U okviru župe djeluje i tamburaška skupina mladih koji se u misiji sastaju na probe, a nastupaju na gotovo svim župnim slavljima kao što je patron župe, martinjska i pokladna zabava, Sv. Nikola i druga slavlja. U župi djeluje i folklorna grupa koja probe održava u misiji, a također nastupa na župnim feštama. Na području župe postoji i organizirana Hrvatska dopunska škola i to u Traunreutu, Burghausenu i Mühldorfu. Hrvatsku djecu okupljaju i poučavaju o hrvatskoj povijesti i kulturi te gramatici i pravopisu dvije hrvatske učiteljice. One djeluju pod pokroviteljstvom Republike Hrvatske, a nastavu jednom tjedno održavaju u mjesnim školama uz koordinaciju središnjice iz Münchena. Hrvatska katolička župa Traunreut svake godine za svoje vjernike organizira i jedno od većih hodočašća u poznata svetišta širom svijeta. Tako je, prije nekoliko godina kao odredište bila Sveta zemlja, zatim Gospino svetište u Lourdesu, a ove godine se za blagdan Duhova hodočastilo u svetište Fatimu u Portugal.

Godina jubileja HKŽ Traunreut

Hrvatska katolička župa Traunreut ove godine obilježava veliki jubilej – 50 godina svoga postojanja. Obljetnica župne zajednice slavljena je u subotu 8. srpnja svečanim euharistijskim slavljem u župnoj crkvi u Traunreutu. Misno slavlje predvodio je krčki biskup mons. Ivica Petanjak, uz sudjelovanje nacionalnoga ravnatelja Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. vlč. Tomislava Markića, delegata za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivice Komadine, provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravka Dadića,  mons. Alexandra Hofmanna, voditelja odjela za strane misije u biskupiji München te drugih svećenika iz domovine i Njemačke, posebno bivših voditelja ove župe. Nakon mise održana je svečana akademija u gradskoj dvorani uz raznoliki program. Prisustvovali su brojni uzvanici koji su na različite načine bili, ili su sada vezani uz ovu župu. Program su svojim nastupom obogatili grupe odraslih i mladih iz svake filijalne zajednice, a goste je nakon toga zabavljao poznati tamburaški sastav „Eventum Band” iz Stuttgarta. Dan nakon jubilarnoga slavlja, tj. u nedjelju 9. srpnja, također u župnoj crkvi u Traunreutu, biskup Petanjak podijelio je sakrament potvrde za 50-ak krizmanika ove župe.

Naša hrvatska katolička župa, kao i mnoge druge diljem svijeta, okuplja katolike hrvatskoga naroda njegujući zajedništvo svih oblika. Čuvajući hrvatsku duhovnu, kulturnu i nacionalnu samosvijest i ujedno otvorenost za druge i drukčije, ova zajednica je u vremenu svoga pedesetogodišnjega hoda postala prepoznatljiva ne samo u gradu Traunreutu gdje joj je sjedište nego i u svim okolnim gradovima gdje se redovito slave sv. mise. Pedeset godina života i rada naše župe govore o pedesetogodišnjoj ustrajnosti, u kršćanskom životu, nas hrvatskih vjernika – katolika na ovom području Bavarske. Bog, u čije ime sve činimo, jest izvor te ustrajnosti. Stoga Njemu neka i bude najveća hvala i zahvala za 50 godina postojanja ove zajednice.

(fra Vislav Krijan)