Početna stranica » Fra Mile Babić novi dopisni član ANUBiH-a

Fra Mile Babić novi dopisni član ANUBiH-a

131 pregleda

Profesor Franjevačke teologije u Sarajevu, svećenik i franjevac Bosne Srebrene, dvostruki doktor znanosti Mile Babić nedavno je izabran za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Tajnim glasovanjem izabran je kao jedan od 11 novih dopisnih članova među 19 prijedloga za izbor kandidata. Glasovanje je održano 20. prosinca 2018. godine tijekom Izborne skupštine ANUBIH-a.

Fra Mile u svom djelovanju ističe posebno zanimanje za humanističke znanosti, osobito filozofiju. Rođen kod Prozora, studij filozofije i teologije pohađao je u Sarajevu, Zagrebu i Innsbrucku. Doktorat iz teologije obranio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1987), a doktorat iz filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (2009). Diplomirao je također povijest jugoslavenskih književnosti i hrvatsko-srpskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Od 1977. godine fra Mile je profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Bio je i njezinim dekanom, zatim vikar i gvardijan u više samostana i župa Bosne Srebrene, odgojitelj bogoslova i voditelj humanitarno-karitativne organizacije Kruh sv. Ante u Zagrebu. Jedan je od utemeljitelja zbornika Jukić i bio njegov glavni urednik. Član je uredništva časopisa Forum Bosnæ od 2004, član uredničkoga vijeća 248 časopisa Bosna franciscana od 1993. i uredništva međunarodnoga teološkog časopisa Concilium od 2013. Bio je također voditelj Odjela za dijalog s drugim religijama na Franjevačkom institutu za kulturu mira u Splitu (1998-2009). Do danas je objavio šest autorskih knjiga, a jednako toliko ih je uredio ili preveo. U više godišta bio je redovan dopisnik revije Svjetlo riječi, a i danas povremeno sudjeluje kao njezin dopisnik.

Osim fra Mile Babića, među dopisne članove ANUBIH-a izabrani su još Slobodan Blagojević (književnost), Fikret Čaušević (ekonomija), Blagoje Govedarica (arheologija), Rifat Hadžiselimović (genetika), Senahid Halilović (lingvistika), Hazim Hrvatović (geologija), Isak Karabegović (mašinstvo), Marina Katnić-Bakaršić (lingvistika), Radivoje Mandić (arhitektura) i Izet Smajlović (mašinstvo).

Za redovne članove ANUBIH-a odnosno akademike izabrani su dosadašnji dopisni članovi Vladimir Beus (šumarstvo), Mirsada Hukić (mikrobiologija), Dževad Karahasan (književnost), Slavo Kukić (sociologija i politologija), Ljerka Ostojić (anatomija), Mirko Pejanović (politologija i sociologija), Miodrag Simović (pravo), Asif Šabanović (automatika), Mirjana Vuković (matematika), Enver Zerem (interna medicina), njih ukupno deset.

Podsjećamo, radni sastav Akademije nauka i umjetnosti BiH čine njezini redovni članovi (akademici) te dopisni članovi ANUBiH-a. Osim toga postoje počasni članovi i članovi (inozemni i domaći). Sadašnji radni sastav Akademije s najnovijim izmjenama broji 43 člana: 43 redovna i 11 dopisnih članova ANUBiH-a.