Početna stranica » Duh Sveti nam dariva veliki Božji mir

Duh Sveti nam dariva veliki Božji mir

490 pregleda

Važno je da otkrivamo putove mira, da koračamo stazama mira, ali zapamtimo da je potpuni mir dar Božji koji se ostvaruje tek u nebeskom Jeruzalemu.

Nakon što smo zamolili Duha Svetoga da otjera od nas dušmana, da nas oslobodi od zloduha, od nemira i tjeskobe, sada ga molimo da nam daruje postojani mir. Riječ mir (šalom) jest jedna od najčešćih riječi u Bibliji. Biblijski „mir” znači ne samo stanje čovjeka koji je u miru s Bogom, s bližnjima, sa sobom nego i dobro raspoloženje, sigurnost, uspjeh, slavu i odmor. Naše srce čezne za takvim mirom. Kršćanski život počinje pozdravom mira na krštenju i završava sa željom da „počivamo u miru” na pokopu. Franjevački pozdrav jest mir i dobro.

Koja je veza između mira i Duha Svetoga? Prvo što uočavamo jest činjenica da je golub simbol i mira i Duha. Golub je glasnik mira i pomirenja nakon grijeha, borbe, potopa, čišćenja. Za razliku od svjetovnoga, prividnoga mira, Kristov mir je plod Duha koji primamo nakon duhovne pobjede (usp. Mt 10,34). Čovjek čezne za rajskim mirom koji je izgubio zbog istočnoga grijeha. Samo nam Mesija može vratiti izgubljeni rajski mir jer je on pobijedio dušmana (napasnika) u pustinji i na Golgoti. Zato nas Himan potiče da molimo Duha da ostvari u nama ono što je učinio u Kristovu životu. Naime, molimo ga da nam pomogne u borbi s napastima da bismo već ovdje na zemlji imali predokus vječnoga mira koji nas čeka u Nebu. Mir Božji ili mir Kristov počinje ovdje na zemlji. Po Kristovoj Krvi pomireni smo s Bogom (usp. Ef 2,14-15). Po milosti Duha Svetoga dobivamo mir u srcu, u obitelji, u društvu.

U Novom zavjetu mir se najčešće predstavlja kao „plod Duha” (usp. Rim 8,6; 14,17; Gal 5,22). Mi smo u stalnoj duhovnoj borbi koja se odvija u nama, u borbi između „tijela” i „duha”. Ako živimo „po tijelu”, po tjelesnim strastima i požudama (bludnost, nečistoća, razvratnost…), nećemo se spasiti (usp. Gal 5,19-21). Ako živimo „po Duhu”, onda donosimo plodove Duha (ljubav, radost, mir…) i postižemo spasenje (usp. Gal 5,22-23). U nama se vodi duhovna borba između „staroga čovjeka” koji želi živjeti po „djelima tijela”, po „djelima tame” i „novoga čovjeka” koji živi „po Duhu” i donosi plodove Duha. Dobro stablo donosi dobre plodove, a zlo stablo rađa zlim plodovima (usp. Mt 7,16-20). Ovdje je korisno da uočimo razliku između karizmi i plodova Duha. Dok su karizme (izvanredni darovi) isključivo djelo Duha, koji ih daje kome hoće i kako hoće, plodovi su rezultat suradnje Božje milosti i čovjekove slobode. To su plodovi koje zemlja naše slobode proizvodi kada prima rosu Duha Svetoga. Plodovi su, poput kreposti i vrlina, isti za sve, dok su darovi različiti od osobe do osobe. Ne možemo svi biti pastiri, proroci, čudotvorci…, ali svi trebamo biti ljubazni, strpljivi, čisti, mirotvorci itd.

Osim što je mir dar Božji (milost) i plod Duha (krepost), on je i naša dužnost. Naime, Isus nas poziva da budemo mirotvorci (usp. Mt 5,9). Kako postajemo mirotvorci? Prvo, trudimo se sačuvati mir u srcu, ne vraćajmo zlo za zlo, ne ogovarajmo i ne osuđujmo bližnje. Zatim, aktivno se borimo za pravdu i mir u društvu, govorimo i pišimo o miru. Povežimo se i surađujmo s mirotvorcima oko sebe. Ugledajmo se, pored ostalih, u sv. Franju Asiškoga koji je živio i propovijedao mir i dobro svim stvorenjima. Konačno, molimo za mir u obiteljima, župama, narodu i cijelom svijetu. Važno je da otkrivamo putove mira, da koračamo stazama mira (usp. Lk 1,79), ali zapamtimo da je potpuni mir dar Božji koji se ostvaruje tek u nebeskom Jeruzalemu. Zato stalno molimo Duha da daruje Božji mir i nama i Crkvi i cijelome svijetu.

Oče nebeski, počelo i uzore pravoga mira, daruj nam smireno djelovanje, želje bez strasti, revnost bez uzrujanosti. Ne dopusti da nam zavist neprijatelja, uznemirenost tjelesnih strasti i skrupuli savjesti umanje ili ukradu taj dragocjeni dar. Ispuni nas darovima i plodovima svoga Duha da bismo postali oruđe i kanali tvoga mira za Crkvu i svijet, poput asiškoga Siromaška. Hvala ti za mesijanski mir koji nam dolazi po Kristu u Duhu Svetom. Amen.


Ovaj članak je već objavljen u reviji Svjetlo riječi. Pretplatite se na digitalno i/ili tiskano izdanje revije.
Čitajte prvi i čitajte odmah!