Početna stranica » Duh Sveti nam daje živu spoznaju Isusa u Bibliji i molitvi

Duh Sveti nam daje živu spoznaju Isusa u Bibliji i molitvi

496 pregleda

I mi ljudi današnjice možemo susresti živoga Isusa prvenstveno u Božjoj Riječi koja je zapisana u Bibliji, zatim u molitvi, a posebno u euharistiji

Prvo i redovito mjesto gdje možemo susresti i upoznati Krista jest Biblija. Još je davno sv. Jeronim (347. – 420.) rekao da je nepoznavanje Pisma nepoznavanje Krista. Crkveni oci tvrde da čitava Biblija govori o Kristu, odnosno da je Isus prisutan na svim stranicama Sv. pisma. Zahvaljujući Duhu Svetom, koji je nadahnuo pisce Biblije, i mi možemo doći do uvida da je cijelo Sveto pismo usmjereno na Krista. On nam pomaže da duhovno ili kristološki čitamo Bibliju, odnosno da je čitamo u odnosu na Krista koji je njezino ispunjenje. Isus je vrhunac Božje objave. Evo primjera kako duhovno čitati i razumjeti Božju Riječ. Na susretu jedne molitvene zajednice, nakon što je pročitan tekst o proroku Iliji uznesenom na Nebo, koji ostavlja učeniku Elizeju dvije trećine svoga duha, jedna je osoba ovako molila: „Hvala ti, Isuse, što uzlazeći na Nebo nisi nam ostavio samo dio ili dvije trećine svoga Duha, nego čitavoga Duha. Hvala ti što ga nisi ostavio samo jednom učeniku, nego svim ljudima.” Ova osoba, nadahnuta Duhom, pravilno je povezala proroke Iliju i Elizeja s Isusom koji je prorok nad prorocima. Povezala je i proročki duh s Duhom Svetim. Potaknuta Duhom, Crkva je sastavila mnoge molitve u kojima se povezuju starozavjetni likovi s Kristom. Tako se u nekim molitvama spominje da je Isus ubijen u nevinom Abelu, žrtvovan u jedincu Izaku, prodan u Josipu itd.

Drugo mjesto gdje spoznajemo živoga Isusa jest molitva. Molitva je, jednostavno rečeno, dijalog s Bogom, razgovor s Isusom. Duh nam daje spoznati Isusa preko molitve. Duh želi staviti u nas svoju molitvu, saopćava nam svoje osjećaje i nakane. On nas „preobražava” u Krista dok molimo. Tada zapravo Duh Sina moli u nama. Zato je dobro da na početku naše molitve zamolimo Duha Svetoga da nas sjedini s Isusovom molitvom. Već smo spomenuli da se u molitvi Očenaš ne spominje Duh Sveti izričito jer On zapravo moli u nama tu Gospodnju molitvu. U evanđeljima vidimo Isusa koji stalno moli: po noći, u rano jutro, po danu, pri zalasku sunca, itd. Tako i Crkva preporučuje redovnicima, svećenicima i laicima da mole Časoslov u sedam dnevnih razdoblja (noćna molitva, jutarnja, 3 srednja časa, večernja i povečerje). Kada se molimo u nekom od ovih 7 časova, možemo se „pridružiti” Kristu koji moli i pustiti da njegov Duh nastavi moliti i slaviti Oca u nama. Upravo u molitvi, posebno kontemplaciji, mi se preobražavamo u Kristovu sliku po djelovanju Duha Gospodnjega (usp. 2 Kor 3,18).

Svakako, najjači i najvažniji čas molitve u jednom danu jest euharistija. U svetoj misi susrećemo živoga Krista po Duhu. Upravo Duh Sveti koji čini prisutnim Tijelo i Krv Kristovu na oltaru, prisutan je i u našem duhu, u našoj duši. Duh nam daje živu spoznaju da je ta Kristova Krv prolivena „za mene”, da je Kristovo Tijelo hrana otkupljenja „za mene”. Po svetoj pričesti sjedinjujemo se s Kristom u Duhu. Duh Sveti je zapravo „samo naše zajedništvo s Kristom” (sv. Irenej). Samo nam Duh može pomoći da shvatimo cijelo Kristovo otajstvo spasenja.

Dođi, Duše Istine! Prosvijetli nas da spoznamo otajstvo našega spasenja u Sinu. Hvala ti što si pripravio dostojan stan Sinu u krilu prečiste Djevice. Hvala ti što si Mesiju pomazao svojim darovima i karizmama. Hvala ti što si na Pedesetnicu sišao s Neba u liku ognjenih jezika da od zemlje napraviš Nebo, da učiniš Božjom djecom sve koji u Krista vjeruju. Hvala ti što i mi, posinjeni u Sinu, smijemo klicati po Tebi: Abba, Oče! Dođi, Vatro Ljubavi, pročisti Zaručnicu Kristovu i cijeli svijet. Obnovi nam vjeru i nadu. Vodi nas uskim putem spasenja. Zaštiti nas od oca laži i njegova lažnoga humanizma i zavodljivoga relativizma. Nauči nas tako moliti i razmatrati Riječ Božju da po njoj upoznamo predivno lice i glas Oca i Sina. Amen.


Ovaj članak je već objavljen u reviji Svjetlo riječi. Pretplatite se na digitalno i/ili tiskano izdanje revije.
Čitajte prvi i čitajte odmah!