Početna stranica » Dar savjeta – Odlučivati zajedno s Bogom

Dar savjeta – Odlučivati zajedno s Bogom

169 pregleda

Opće je ljudsko iskustvo da dobar savjet zlata vrijedi. Mudri su nam savjeti uvijek potrebni, a posebno u osjetljivim trenucima života. Kao vjernici savjete tražimo i od samoga Boga, poput starozavjetnih sudaca, kraljeva i vjernika. Oni su često tražili savjet od Boga preko proroka ili u osobnoj molitvi.

Kad je došla „punina vremena”, Bog nam je progovorio po svome Sinu, koga je Izaija najavio i nazvao savjetnik divni (usp. Iz 9,5). Isus je prošao ovom zemljom čineći dobro i pozivajući nas na obraćenje i vjeru, nadu i ljubav. I nakon uzašaš­ća, Krist nastavlja dijeliti svoje darove po Duhu Svetom. Kao što Isus nikome nije nametao spasenje, tako ni Duh Sveti ne dijeli svoje darove na silu. Kao i ostali darovi, i dar savjet daje se samo onima koji ga traže u slobodi i poniznosti.

„Savjet je dakle dar Duha Svetoga koji osposobljava našu savjest da odlučuje u zajedništvu s Bogom, prema Isusovoj logici i njegovu Evanđelju. Duh Sveti tako potiče naš unutarnji i pozitivni rast; čini da rastemo u zajedništvu i pomaže nam da ne padnemo pod utjecaj egoizma i vlastitoga gledanja na stvari; tako nam Duh Sveti pomaže rasti i živjeti u zajednici…” (papa Franjo).

Svojim darom savjeta Duh Sveti usmjerava naše misli, osjećaje i nakane da budu u skladu s Božjom voljom. Također nam pomaže da svoj nutarnji pogled usmjerimo na Krista, koji je za nas mjerilo ponašanja prema Bogu, ljudima i svijetu. Po molitvi i razmatranju Riječi, ulazimo u intimni odnos s Bogom i polako napuštamo svoju logiku sebičnosti i prihvaćamo logiku ljubavi. Zreli vjernik ne moli da Bog ispunjava njegovu volju nego, poput sv. Franje, traži od Boga savjet: Gospodine, što želiš da učinim?

Ustrajna molitva nam pomaže da se sve više usklađujemo s Očevom voljom i da nas ispunja sila Duha Svetoga. Tek tada ove Isusove riječi postaju stvarnost: „Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!” (Mt 10,19-20).

Dar savjeta je koristan i za cijelu krš­ćansku zajednicu. Gospodin nam ne govori samo u intimnosti srca nego i preko riječi i djela naših bližnjih. Krš­ćani obdareni darom savjeta mogu nam pomoći da dobijemo nutarnje prosvjetljenje i upoznamo Božju volju u najosjetljivijim i najvažnijim trenucima našega života.

Zato zajedno s psalmistom molimo i blagoslivljamo Gospodina koji nas savjetuje, te nam i noću srce opominje. Neka Gospodin uvijek bude pred našim očima pa nećemo posrnuti (usp. Ps 16,7-8).