Početna stranica » Dan sigurnog interneta

Dan sigurnog interneta

129 pregleda

Trećina je tinejdžera u svijetu doživjela nasilje od svojih vršnjaka putem društvenih mreža i interneta. Mnogi roditelji smatraju da su njihova djeca već sa 16 godina u stanju svjesno pristupiti Facebooku, Instagramu i Tik Toku.

Međutim, što se tiče digitalnoga svijeta, roditelji se boje da će se njihova djeca susresti sa sadržajima koji povećavaju njihovu anoreksiju, samopovređivanje i samoubojstvo, te da će biti izložena pornografskim sadržajima, kao i dramatičnim i nasilnim slikama – ističe se u istraživanju Plavog telefona i Doxa Kidsa prigodom „Dana sigurnog interneta”.

Fond Ujedinjenih naroda za djecu podsjeća da je na svjetskoj razini više od jednoga učenika, od tri ispitanika između 13 i 15 godina, doživjelo iskustvo nasilja. Osim toga, u skladu s istraživanjem koje je proveo UNICEF kroz platformu U-Report, u jednom danu, od 170 tisuća mladih iz 30 zemalja koji su sudjelovali u istraživanju, jedno je od troje mladih doživjelo cyber nasilje. Zbog nasilja na internetu, jedan učenik od petero, nije došao u školu.

U skladu s podacima UNICEF-a, 71 % onih koji su sudjelovali u istraživanju vjeruje da se cyber nasilje uglavnom događa na društvenim mrežama. Oko 32 % vjeruje da bi vlade morale biti odgovorne za zaustavljanje te pojave, 31 % smatra da bi to morali učiniti mladi, a njih 29 % da bi to morale učiniti internetske kompanije. Podaci koji su dostupni govore da će vrlo vjerojatno djevojčice više biti žrtve cyber nasilja nego dječaci. Osim toga, procjenjuje se da su stariji đaci izloženiji riziku od internetskog nasilja u odnosu na mlađe. Petnaestogodišnjaci prijavljuju veći postotak cyber nasilja odnosu na jedanaestogodišnjake.

U skladu s istraživanjima Plavoga telefona, dob u kojoj se pristupa društvenim mrežama ne podudara se nužno sa sviješću o njihovoj upotrebi. U 48 % slučajeva roditelji koji su sudjelovali u istraživanju, smatraju da su djeca već sa 16 godina u stanju svjesno koristiti društvene mreže, 26 % roditelja smatra da je 13 godina prag ispod kojeg se ne bi smjelo ići, dok 16 % ističe da se svijest može steći nakon punoljetnosti.

Prema istraživanjima Plavoga telefona, jedan se učitelj od njih pet boji da bi djeca mogla gledati pornografske sadržaje. Kada roditelji slučajno zajedno s djecom vide dramatične slike u medijima, u 71 % slučajeva pokušavaju započeti dijalog o toj temi. Barem jedan od pet učitelja misli da su djeca i mladi navikli na tu vrstu sadržaja; u 9 % slučajeva roditelji se ne brinu, budući da ne vjeruju da ti sadržaji mogu imati negativan učinak. U odnosu na korištenje pornografskih sadržaja, 58 % roditelja vjeruje da vršnjaci njihove djece umjereno uživaju u tom sadržaju, dok jedan od desetero roditelja smatra da je među djecom i mladima korištenje takvog materijala vrlo rašireno.

Osnivač Plavog telefona i član Papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika, Ernesto Caffo smatra da se djeca suočavaju s mnogim opasnostima jer nezreli prerano pristupaju internetu i društvenim mrežama, osobito zato što ih odrasli često ostavljaju same. Potrebno je da svi odrasli postanu odgovorni za aktivnosti kojima se djeca bave na društvenim mrežama. S obzirom na internetsko zlostavljanje, potreban je veliki posao na području obrazovanja i odgoja, jer djeca žive trenutke i teško shvaćaju da slika koju gledaju i neprikladna rečenica koju upućuju nekom vršnjaku može zauvijek ostaviti traga.