Početna stranica » Čovjek i vječnost

Čovjek i vječnost

196 pregleda

U kontekstu slojevite stvarnosti vječnosti govori se o pozitivnoj i negativnoj dimenziji vječnosti koje se vežu uz način čovjekova ovozemaljskoga života

Vječnost je san koji ljudsku civilizaciju prati od njezinih početaka: o njoj ništa ne znamo, tek nešto u vjeri i nadi naslućujemo. Potraga za vremenski neograničenim životom oblikuje čovjekovu kulturu od početaka ljudske civilizacije, o čemu svjedoče i zapisani tragovi nama poznatih najstarijih civilizacija poput sumerskoga Epa o Gilgamešu koji govori o potrazi za besmrtnošću ili egipatske Knjige mrtvih koja donosi upute za život nakon smrti.

Vječnost je itekako aktualna i suvremena tema i našega doba, a ne samo stvar civilizacija prošlosti: samo što se potraga za njom sada odvija na ovozemaljskoj razini i izriče se pomoću drukčije terminologije. To nam pokazuju i znanstvena istraživanja na području genetike, krionike i informatičke tehnologije te financijska ulaganja koja ih prate. Od relativno skromnih početaka u vidu brige oko zdravlja i vitalnosti, potraga se pretvorila u sustavno i tehnološki sofisticirano istraživanje mogućnosti znatnoga produljenja ljudskoga života, s tendencijom proširenja i na digitalno područje u traženju nove vrste vječnosti: hibridne.

Religije se, međutim, više zanimaju za život nakon smrti. Pritom se toliko ne pitaju o „postojanju” vječnosti kao neke jednostavne stvarnosti koliko se usredotočuju na njezinu višedimenzionalnost, tj. različite dimenzije vječnosti koje su u nekoj vrsti kontinuiteta s našim ovozemaljskim životom. U kontekstu te slojevite stvarnosti vječnosti govori se o pozitivnoj (u vidu nagrade) i negativnoj (u vidu osude) dimenziji vječnosti koje se vežu uz način čovjekova ovozemaljskoga života.

Drugim riječima, između vječnosti i ovozemaljskoga života ne postoji totalni diskontinuitet nego duhovni kontinuitet koji ukazuje na njegovu važnost. Za kršćanstvo je most izgrađen od vjere u Boga Isusa iz Nazareta i dobrih djela onaj prijelaz kojim čovjek može stupiti na drugu, ljepšu obalu svoga postojanja. A mapa puta koji vodi prema tom prijelazu sadržana je u Isusovoj Propovijedi na gori koja nam daje detaljne upute za jednu novu, kristovsku i uskrsnu egzistenciju, a koju slušamo svake godine u evanđelju liturgije svetkovine Svi sveti.