Sv. Malahija, prorok; sv. Vinebald, opat
Datum:
18. 12. 2020.