Sv. Ivan od Križa, prezb. i crkv. nauč.; sv. Anjelo (Janjko)
Datum:
14. 12. 2020.