Sv. Epimahije i Aleksandar, mučenici Kvatre
Datum:
12. 12. 2020.