Sv. Leonard Portomauricijski, prezbiter; bl. Delfina
Datum:
26. 11. 2020.