Sv. Andrija Dung Lac i drugovi, vijetnamski mučenici
Datum:
24. 11. 2020.