Sv. Dimitrije, srijemski mučenik; sv. Lucijan (Svjetlan) i Marcijan
Datum:
26. 10. 2020.