Sv. Ivan Kapistranski, prezbiter
Datum:
23. 10. 2020.