Sv. Mauricije i drugovi, mučenici; sv. Silvan (Silvio; Silvana)
Datum:
22. 09. 2020.