Sv. Ljudevit IX., kralj; sv. Josip Calasanz, prezbiter
Datum:
25. 08. 2020.