DAN GOSPODNJI: 17. n. k. g. Sv. Joakim i Ana (Mlada nedjelja)
Datum:
26. 07. 2020.