Bl. Dj. Marija Bistrička; bl. Emanuel Ruiz i drugovi, mučenici
Datum:
13. 07. 2020.