Prvomučenici Rimske Crkve; sv. Ladislav, kralj; bl. Rajmund Lulski
Datum:
30. 06. 2020.