Sv. Izik i drugovi, mučenici; sv. Georgija (Đurđica, Đurđa), djevica
Datum:
15. 02. 2020.