Sv. Ivan od Križa, prezb. i crkv. nauč.; sv. Anjelo (Janjko) - Kvatre
Datum:
14. 12. 2019.