Sv. Lucija (Jasna, Svjetlana), djevica i mučenica - Kvatre
Datum:
13. 12. 2019.