Sv. Cecilija, dj. i m.; bl. Salvator Lilli i drugovi, armenski mučenici
Datum:
22. 11. 2019.