Bl. José Aparicio i 232 španjolska mučenika; sv. Ignacija (Vatroslava)
Datum:
20. 11. 2019.