Sv. Karlo Boromejski; Spomen svih pokojnika Franjevačkog reda
Datum:
04. 11. 2019.