Sv. Kuzma i Damjan, mučenici; sv. Pavao VI., papa
Datum:
26. 09. 2019.