Sv. Andrija Kim Taegon i drugovi, korejski mučenici - Kvatre
Datum:
20. 09. 2019.