Sv. Nikola Tolentinski; sv. Pulherija (Lijepa, Ljeposava)
Datum:
10. 09. 2019.