Blažena Djevica Marija od brda Karmela
Datum:
16. 07. 2019.