Bl. Dj. Marija Posrednica milosti; sv. Viktor (Vitko, Vicko, Viki)
Datum:
08. 05. 2019.