Sv. Hilarije i Tacijan, mučenici; sv. Euzebija, opatica - Kvatre
Datum:
16. 03. 2019.