Sv. Zaharija, papa; bl. Gulijelmo (Vili, Vilim, Vilko), mučenik - Kvatre
Datum:
15. 03. 2019.